NPNe – sestava

Nadzemní Provozní Čerpací stanice Kompakt je ocelová dvouplášťová nádrž na naftu s integrovanou úkapovou jímkou a přestřešením, (toto provedení je současně dodáváno i u hranaté nádrže) určená pro ekologické skladování a výdej hořlavých kapalin II.až IV.třídy nebezpečnosti všude tam, kde je zapotřebí dbát zvýšené bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými látkami. Jedná se o technicky vyspělou samostatně fungující sestavu, vybavenou ve standardu integrovaným výdejním zařízením, sacími a plnícími prvky, akustickým hlásičem maximální hladiny a indikací těsnosti mezipláště, žebříkem s pochozí lávkou a plamenopojistkou pro každou nádrž zvlášť . Technologický celek provozní nádrže NPČS Kompakt je koncipován tak, aby při splnění všech požadavků zákonů, norem a nařízení minimalizovala vstupní investiční náklady na pořízení, stavební připravenost, provoz a následný servis. Sestavu nádrže lze díky promyšlené koncepci označit, jako bezúdržbovou.  U této novinky bylo využito koncepce nejprodávanější nádrže NPNe,kdy uzamykatelný servisní „ nos“ je spojený s šachtou nad armaturami a do detailu chrání před neoprávněným či násilným přístupem třetích osob a poškozením vybavení nádrže a navíc zajišťuje ochranu exponovaných míst před oplachováním dešťovou vodou u naftou znečištěných částí nádrže a následnou kontaminací podloží nádrže, zároveň dno servisního nosu funguje jako záchytná vana při případných netěsnostech a úkapech vznikajících při stáčení a výdeji !  Díky pevnému ocelovému provedení nádrže je minimalizováno nebezpečí poškození ze strany tankujících například při neopatrném najíždění , nebo jiné činnosti v blízkosti provozní nádrže – nehrozí tudíž nevratné porušení venkovního pláště nádrže . Samonosná konstrukce dovoluje umístění na základovou desku tvořenou například panely, nebo stávající zpevněnou plochu. Nejsou vyžadovány složité stavební úpravy, jako například u “ hranatých nádrží “ u kterých je nutné rovné podloží pod celou nádrží s ohledem na použité materiály a dílenské zpracování, kdy nosníky pod nádrží v podstatě drží celou nádrž v celku. V případě potřeby lze standardně dodávanými kotevními prvky nádrž připevnit k podloží . Do detailu propracovaný plně profesionální technologický postup a jeho přísné dodržování ve výrobní části Vám dává záruky na které se můžete plně spolehnout po celou dobu životnosti. Kompletní sestava je díky promyšlené konstrukci jednoduše  kompletně demontovatelná a přemístitelná . Léty prověřené dvouplášťové válcové řešení skladovací nádrže zaručuje praxí prokázanou spolehlivou životnost přesahující více , než jednu generaci, při zachování svých vlastností .

 • jedná se o profesionální  vnitropodnikové uskladnění a výdej PHM 
 • certifikace FTZÚ Ex Radvanice – nádrž je schválena pro provoz v rámci ČR a EU
 • nádrž je vyrobena ve standardu ISO 9001
 • prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/ 1997 – CE
 • určeno pro hořlaviny II. až IV. třídy
 • lehce přepravitelná, stabilní
 • objemová řada 12 – 50m3 v podzemní provedení až 220 m3
 • síla stěn až 16 mm   – v závislosti na objemu, dle ČSN , vnitřní plášť minimálně 5mm   
 • léty prověřené válcové provedení nejlepší hydrostatické vlastnosti na trhu
 • ÚV stabilní a nehořlavá technologie
 • před základním nástřikem je nádrž kompletně opískována spolehlivé antikorozní opatření
 • zdvojená klenutá čela ve standardu 
 • ve standardu žebřík s manipulační plochou – požadavek IBP
 • ve standardu protiexplozivní pojistkapožadavek HZS
 • meziplášt indikován manometrem –  přetlakem 50 kPa
 • nádrž je vyráběna na svařovacím automatu
 • po usazení je v souladu s ČSN 753415 provedena tlaková zkouška – nutno po každé přepravě
 • kalibrovaná měrná tyč ve standardu – nařízení vlády č.23/2003 Sb. a 406 / 2004 Sb.
 • bez nutnosti spodního plnění – díky standardně dodávanému žebříku s pochozí lávkou
 • vše uzamčeno v servisním nosu nádrže – eliminujeme možné poškození ze strany třetích osob
 • Nádrž KOMPAKT je u nás ve standardu vybavena 
  • integrovanou dvouplášťovou úkapovou jímkou v objemu minimálně 10% objemu nádrže
  • integrovaným přestřešením 4×4 metry s podjezdovou výškou 4,5 metru
  • klempířskými prvky a svodem dešťové vody
  • manipulační a stáčecí plochou tvořenou pojezdovými rošty svedenou do úkapové jímky
  • výdejním stojanem dle výběru investora, v základu COMPACT 45
  • hlídačem mezipláště – manometr natlakovaný na 50 kPa ( naše nádrž to vydrží )
  • uzamykatelným „servisním nosem “ , armatury, spoje, hadice, sání, plnění
  • žebříkem s pochozí lávkou, usnadní Vám předepsanou vizuální kontrolu nádrže
  • indikací mezipláštového prostoru tlakem a manometrem nezávisle na el. energii
  • servisním otvorem 60 – 80 cm pro snadné čištění nádrže
  • protiplamennou pojistkou  ( viz. rady a tipy )
  • akustickou signalizací max. hladiny nejde pouze o zásuvku pro autocisternu
  • Goessler-  DN 50 a 80 pro snadné připojení autocisterny
  • plnícími, měřícími a sacími prvky s přírubovými spoji pro snadnou demontáž
  • kalibrovanou měrnou tyčí – v souladu s nařízením vlády č.23/2003 Sb.a 406 / 2004 Sb.
  • rozvaděčem s přepěťovou ochranou, spouštěním technologie a central stopem
  • osvětlením s pohybovým čidlem a možností přepnutí na stálé svícení
 • doplňkové vystrojení :
  • digitální měrná tyč – OCIO
  •  hydrofobní filtr PIUSI
  •  plnící čerpadlo 500 lit/min.
  •  pojezdový sorpční rošt
  •  barva dle přání zákazníka zdarma
  •  bezdrátové přenosy dat
  •  profesionální výdejní stojany MADE in ČR – ADAST systems a.s.
 • stanovište – betonový základ (deska), popřípadě stávající plocha, panely ……..
 • dodací podmínky:  individuálně dle objemu,po podpisu kupní smlouvy a složení zálohy  50%
 • u nás garance pevné ceny díla po celou dobu realizace se smlouvou o dílo !!
 • samozřejmostí je zaškolení, zprovoznění a odzkoušení systému, včetně tlakové zkoušky po přepravě v souladu s ČSN 753415 – ověření těsnosti po každé přepravě .           

       

  Certifikace FTZÚ Ex Radvanice